FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

VI HJÄLPER DIG ATT UPPRÄTTA KÖPEHANDLINGARNA!

Sälj Ditt hus själv!

Du kan sälja Ditt hus utan mäklare!

Sätt in annons och visa Ditt hus själv.

Vi kan hjälpa Dig att skriva köpehandlingarna och formulera dem så att de blir till största nytta för Dig. Vi sköter därefter kontraktsskrivningen med köparen och påföljande påskrift av köpebrev.

Läs mer på nästa sida. Sid 2.

Kontaktuppgifter:

Telefon:
073 870 68 56

Postadress:
Advokat Ulf Ericson
Box 53124
400 15 Göteborg